Fasciatherapie

sensoriële osteopathie


Over mijzelf

Foto Hans Hölzel

Mijn naam is Hans Hölzel en ik ben sinds 1981 werkzaam als therapeut. Ik heb in de loop van de tijd gewerkt in diverse instellingen zoals een privé-praktijk, ziekenhuis en centrum ter behandeling van martelslachtoffers. Tijdens mijn hele loopbaan ben ik op zoek geweest naar een behandelvorm waar de levenskracht centraal staat. Deze zie ik als de bron van genezing en bewustwording. Ik heb de volgende opleidingen afgesloten: fysiotherapie, cranio-sacraal therapie, viscerale manipulatie (orgaanmanipulatie), biodynamische-craniosacraal therapie en fasciatherapie. Nog steeds volg ik cursussen om mij verder te ontwikkelen. Ik ben lid van het V.B.A.G. en de meeste mensen krijgen een deel van de behandelingen vergoed indien aanvullend verzekerd.


Algemeen

De fasciatherapie methode Danis Bois [MDB] is ontstaan uit de osteopathie. Het is een zachte niet manipulatieve vorm van behandelen. Oorspronkelijk werkte deze enkel op het lichaam en het goed functioneren hiervan. Ondertussen is de fasciatherapie geëvolueerd tot een benadering die ook rekening houdt met de vitale, psycho-emotionele en gedragsmatige factoren die vaak de problematiek mede in stand houden. Het is een wel onderbouwde therapie waarbij de behandeling start vanuit de mogelijkheden van de cliënt.


Achtergrond

Fascia is latijn en betekent bindweefsel. Dit bindweefsel vormt een netwerk, omdat het alle delen van het lichaam omhult en verbindt. Danis Bois ontdekte bij waarneming dat het bindweefsel bewoog. Dit noemde hij de interne beweging. Bij nader onderzoek bleek dat deze overal aanwezig is; zelfs in de ingewanden, bloedvaten, botten en tot in de kleinste cel. Het is dus een uitdrukking van de levenskracht en vormt de basis van alle levensprocessen. Door in de behandeling het lichaam niet af te dwingen, maar wel de interne beweging (levenskracht) aan te spreken, blijkt dat deze de potentie heeft het lichaam te helen. Er ontstaat dan zowel een grote dieptewerking als dat de cliënt wordt herverbonden met zijn vitaliteit. De mens komt zo weer in contact met zijn oerkracht hetgeen hem als persoon diep raakt. Als therapeut bieden wij ruimte en veiligheid zodat de genezing uit de diepte van de mens zelf kan ontstaan.


Behandeling

De fasciatherapeut heeft door training van zijn eigen waarneming deze onzichtbare innerlijke beweging leren waarnemen en kan bepalen waar zich spanning bevindt en op welk niveau dit tot uiting komt. Door zachte aanraking en beweging kan de therapeut in samenwerking met de cliënt de innerlijke beweging ervaren en daarmee het natuurlijk ritme van de fascia herstellen, vrij maken van spanning. Het gevoel van eenheid komt weer terug in het lichaam. Het verankert de aanwezigheid in je lichaam en verdiept de relatie met je zelf.

Effecten

Tijdens de behandeling neemt de interne beweging je mee op een reis naar je innerlijke lichaam. Dit inwendige lichaam wordt in ons dagelijks leven zelden bewust waargenomen. Dit raakt de mens vaak diep in z'n wezen. De levenskracht (in de vorm van de interne beweging) kan door zijn diep doordringende vermogen het lichaam op ieder niveau raken en doet dit selectief daar waar het lichaam er het meeste baat bij heeft.

Als eerste bevrijdt zij het lichaam van blokkades van: bindweefsel (fascia), bloedvaten, botweefsel , ingewanden, zenuwstelsel, vochtophoping, lymfe of zelfs verlost ze de bewegingsketens welke de basis van ons dagelijks bewegen vormen. Ook spanningen op celniveau kunnen hierbij verlost worden. (De levenskracht reguleert immers iedere cel inwendig.)

Ten tweede versterkt ze de waarneming en vergroot deze uit. Hierdoor ontstaat er een bewust waarnemen van de effecten van de behandeling door de gevoeligheid aanzienlijk te verhogen. Dus de persoon wordt sterk bij de behandeling betrokken en daardoor verdwijnt de afstand met het waarnemen welke we vaak door het denken in stand houden. Zo voelt iemand bijvoorbeeld zijn lichaam bewegingen uitvoeren terwijl hij in rust op de behandeltafel ligt of diepe warmte welke uit z'n botten komt. De ervaringen zijn oneindig divers. Algemeen ontstaat er een diepe ontspanning, gevoel van warmte, gevoel van eenheid en tegenwoordigheid.

Ten derde ontstaat er een bewustwording van de opgedane ervaringen doordat de persoonlijke betekenis via een gesprek duidelijk gemaakt kan worden. Zo leren we van onszelf via onze ervaringen opgedaan tijdens de behandeling (zie link somato-psychopedagogie). Deze ervaringen zijn vaak nieuw omdat de behandeling weer leven brengt in delen van ons lichaam waar zij verloren was gegaan als een licht in het donker. Bijvoorbeeld door voor het eerst het centrum van het lichaam waar te nemen voelt iemand zich steviger. Hierdoor voelt hij zich in het dagelijks leven minder kwetsbaar. Door het nieuwe gevoel ontstaat er een nieuw zelfbeeld.

Samengevat kunnen we zeggen dat fasciatherapie een ervaringsgerichte therapie is waarbij het lichaam niet alleen wordt verlost van blokkades maar waar de bewuste waarneming hiervan tot nieuwe inzichten kan leiden. Hierdoor wordt de hele persoon door de therapie geraakt en leert de cliënt om voelen, denken en handelen weer in harmonie met elkaar te brengen. Zo gaat iemand zijn gedachten instellen op wat hij voelt en hierna handelen. Hierdoor gaat de mens weer handelen vanuit zijn potentiaal in plaats van angst. Het denken wordt in dienst gesteld van het voelen en de creativiteit en aanpassingsvermogen keert terug.


Gebruikte technieken


Spiritualiteit

Fasciatherapie brengt je direct in contact met de levenskracht en maakt deze waarneembaar. Dit opent de mogelijkheid om direct te leren vanuit je ervaringen. Zo brengt het je in contact met het nu en de ervaring dat je werkelijke identiteit geen persoonlijk centrum heeft, maar het leven zelf is.


Toepassingsgebieden

De fasciatherapie is een pedagogische therapie voor mensen met allerhande lichamelijke klachten en voor mensen met problemen van psychologische oorsprong. Zo kan je bij een fasciatherapeut onder andere terecht voor:

Aandoeningen van het bewegingsapparaat

Functionele aandoeningen

Bij kinderen en pasgeborenen

Vormende begeleiding bij

Ter ondersteuning bij

Postoperatieve behandeling

Na een operatie kunnen er in het operatiegebied allerlei verklevingen ontstaan welke symptomen van pijn in het hele lichaam kunnen geven. Door deze te behandelen ontstaat er weer ruimte in het lichaam, verdwijnen vochtophopingen en verbetert de doorbloeding waardoor pijn verdwijnt. Als er geen pijnklachten zijn na een operatie kan fasciatherapie het gevoel van algemeen welbevinden aanzienlijk verbeteren. Goede resultaten zijn behaald na bijvoorbeeld hartoperaties, darmoperaties, nieroperaties etc.

 

Veelgestelde vragen

 1. Wordt de behandeling vergoed?
  • De meeste zorgverzekeraars vergoeden indien aanvullend verzekerd een groot deel van de behandeling.
 2. Hoeveel behandelingen heb ik nodig?
  • Dat is afhankelijk van de klacht; soms bij acute klachten maar een paar keer. Bij chronische klachten zijn meer behandelingen nodig. Als standaard behandelen we 3 keer; als de behandeling niet aanslaat stoppen we.
 3. Ik heb geen specifieke klachten, kan ik dan toch in behandeling?
  • Ja, want de therapie heeft ook een invoed op het algemeen welzijn.
 4. Ik ben hoogbejaard en heb weinig levenlust. Kunt u iets voor me doen?
  • Jazeker; door in contact te komen met uw levenskracht kunt u het leven beter aan, tevens maakt u het ouder worden draaglijker. Door de zachtheid van de therapie is deze zeer geschikt voor ouderen.
 5. Behandelt u ook baby's?
  • Jawel, juist bij pasgeborenen is er vaak al heel snel resultaat.
 6. Wat is nu het verschil tussen fasciatherapie en osteopathie?
  • Hoewel de fasciatherapie is ontstaan vanuit de osteopathie is het verschil dat bij de fasciatherapie het waarnemen tijdens de behandeling centraal staat. Tevens gebruikt de fasciatherapie geen manipulaties, omdat de sturende kracht in de behandeling uit de cliënt zelf komt in de vorm van de interne beweging en niet van buitenaf wordt toegevoegd. De therapie is dus uitnodigend van karakter.
 7. Ik heb een operatie gehad en voel me vaak niet optimaal. Is fasciatherapie iets voor mij?
  • Bij operaties ontstaan er littekens tot verklevingen toe. De functie van organen wordt hierdoor belemmerd en er ontstaan spanningen in de fascia en spieren die ook klachten op andere plaatsen als het operatiegebied kunnen geven. Door de interne beweging weer te verbinden met het operatiegebied ontstaat er weer ruimte in het lichaam en verlopen de bewegingen weer soepel. Hier door verdwijnt de pijn.
 8. Kan ik mijn kleren tijdens de behandeling aanhouden?
  • Ja, bij de behandeling houdt de cliënt de kleren aan omdat de interne beweging ook door de kleren heen voelbaar is; wel is het goed loszittende kleding aan te doen.
 9. Doet u ook cranio-sacraal therapie?
  • Ook deze therapie komt voort uit de osteopathie, ook in de fasciatherapie werken we op de schedel en alle structuren binnen de hersenvliezen. De benaderingswijze is echter anders omdat wij werken met de interne beweging.
 10. Wat voor opleiding heeft de fasciatherapeut gehad?
  • Het is een vierjarige opleiding op HBO-niveau met een afsluitend examen, zowel praktisch als theoretisch. De meeste fasciatherapeuten zijn al fysiotherapeut of osteopaat.

Media en folders


Externe links

Voor meer informatie over fasciatherapie kunt u surfen naar:


Contact

 • Scheveningse weg 13
 • 2517 KS Den Haag
 • Haagweg 137
 • 2281AG Rijswijk